خدمات گارانتی tdatech

خدمات گارانتی tdatech کلیه محصولات این شرکت دارای خدمات گارانتی ( ۱ یا ۲ ساله ) و خدمات پشتیبانی ۱۰ ساله می باشند که برای هر محصول برگه گارانتی در اختیار استفاده کننده قرار می گیرد. تمامی موارد گارانتی به صراحت در برگه گارانتی قید گردیده و بدیهی است پس از اتمام گارانتی ارائه خدمات با عقد قرارداد پشتیبانی و یا به صورت موردی تداوم خواهد داشت. تماس