پشتیبانی tdatech

کسب رضایت استفاده کنندگان و استفاده بهینه از سیستم‌های ارائه شده از اهداف مهم این شرکت می باشد. در این راستا بخش پشتیبانی این شرکت با در اختیار داشتن کادر فنی مناسب و به صورت کاملأ فعال آماده ارائه خدمات تعریف شده با شعار مشتری مداری می باشد.