کارت مغناطیسی ، کارت متصل شده توسط یک نوار کوتاه مغناطیسی است ، داده ها را می توان در ترک ۱ ، ترک ۲ ، ترک ۳ کدگذاری کرد ،  شامل داده هایی است که می توان توسط یک دستگاه کارت خوان اطلاعات مربوط به مشتری را خواند .

رمزگذاری اطلاعات در نوار مغناطیسی  این اجازه را می دهد تا کارت از طریق یک دستگاه کارت خوان اطلاعات روی نوار مغناطیسی را بازیابی کند . با توجه به تراکم ذرات مغناطیسی در نوار ، نوار مغناطیسی را می توان به عنوان Loco Coercivity ( نوار مغناطیسی کم ) طبقه بندی کرد .

  • ضخامت ۷۶۰ میکرون
  • دارای نوار مشکی مغناطیسی
  • منظور از کلمه Loco بر روی این نوع کارت مقدار برد مغناطیسی است .
  • اینگونه کارت صرفاً به منظور نگهداری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.
  • با وجود یک دستگاه کارت خوان از یک کانال ارتباطی که کاملاً تحت کنترل دستگاه کارت خوان است هدایت می گردد .
  • در این نوع از کارت های هوشمند، اطلاعات امنیتی بر روی کارت ضبط شده و بدون “کلمه رمز صاحب کارت” ورود به اطلاعات موجود ممکن نخواهد بود.