کارت های دارای تراشه های رادیویی داخلی مانند کارت   EM 125 KHz

این کارت ها دارای یک آنتن داخلی و یک پردازنده هستند که معمولا از روی سطح کارت قابل مشاهده نیست . استانداردهای مختلفی از نظر فرکانس کاری ، نوع آنتن ، نوع تبادل اطلاعات و … برای این نوع کارت ها تعریف شده است.

امواج ایجاد شده توسط گیرنده در آنتن کارت نفوذ کرده و این امواج انرژی لازم برای راه اندازی کارت را تامین می کند ، این کارت ها دارای حافظه داخلی برای ذخیره اطلاعات می باشد .

انواع کارت کنترل تردد pvc در موراد بسیاری مانند کارت پارکینگ ، کارت باشگاه های ورزشی ، کارت شهر بازی ، کارت باشگاه های مشتریان ، کارت بلیط مترو و اتوبوس مورد استفاده قرار می گیرند ، که انواع کارت های تماسی و غیر تماسی را شامل می شوند .