عملکرد شرکت

در حال حاضر تعداد کثیری از شرکت، سازمان، موسسه، اداره، کارخانه، کارگاه های کوچک و بزرگ تولیدی در اقصی نقاط کشور با طیف‌ وسیعی از انتظارات مشغول استفاده از محصولات شرکت می‌باشند.